gammon82:

[^janekr] faktycznie dzień bardzo senny
2019/11/08 12:32:10 przez www, 0