intelegent:

[^intelegent] Aczkolwiek tytuł to ktoś z redakcji wymyślił. Nie jest mój :)
2019/09/11 12:07:26 przez www, 0