sirocco:

[^agg] Też nie wiemy. Łyżką? Manipulatorem stołokulotocznym?
2019/09/26 20:16:11 przez www, 1 , 2

Lubią to: ^kouma,
Reakcje: [^kouma], [^kocimokiem],