deli:

[^deli] Po tamtym roku szkolnym został wysłany na urlop dla poratowania zdrowia oraz (bardziej dyskretnie, przez pedagożki) terapię.
2019/10/09 19:48:41 przez www, 0