boni01:

[^rmikke] "Rada Europy definiuje ten termin jako „wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść [taką i owaką]"". W PL definicji oficjalnej chyba nie ma, ale jw.
2019/10/09 14:54:14 przez www, 0