rmikke:

[^dees] #płaku
2020/03/22 16:33:16 przez www, 0