gammon82:

[^szpiegu] w pełni potwierdzam -> [^gammon82]
2020/03/26 05:56:50 przez www, 1

Lubią to: ^szpiegu,