gliniany:

[^kociokwik] noale to nie jest (głównie) wina OSa tylko chujowych narzędzi programistycznych wykorzystywanych przez chujowych programistów - vide Płatnik na przykład.
2015/03/30 23:28:51 z 'London' przez www, 0 , 2

Reakcje: [^kociokwik], [^janekr],