sithian:

[^perdo] #Płaku :)
2015/05/10 23:07:35 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^gliniany],