gliniany:

[^janekr] pierwsza rejestracja przed 1997. Innymi słowy poldek nie wjedzie.
2015/04/29 10:18:06 z 'London' przez www, 0 , 2

Reakcje: [^wiku], [^janekr],