kocimokiem:

pan Michał do #Tosia "no dobrze, ale zobacz, już jestem, masz listek pokoju z kalarepy". #gdziejamieszkam
2015/08/18 11:34:43 przez www, 5

Lubią to: ^perdo, ^krushynka, ^kanusia, ^awne, ^gliniany,