gliniany:

[^finka] Klub Wybielonych Odbytów?
2015/08/30 15:52:44 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^przecinek92],