perdo:

[^nenufarzyca] no do mnie napisali
2015/08/30 18:25:14 przez m.blabler, 0 , 2

Reakcje: [^porzeczek], [^nenufarzyca],