janekr:

[^frodo8] CMOS miał o tym notkę [nrdblog.cmosnet.eu]
2016/05/31 09:35:43 przez www, 0