gliniany:

[^arturcz] #smut
2016/06/13 19:06:15 z 'London' przez www, 0