jarzyna:

[^porzeczek] I know that feel, bro. :|
2016/08/21 10:17:49 przez www, 0