rmikke:

O, #rozwielitki, #google Wam dobierze najwłaściwszą kieckę z H&M :D [is.gd]
2017/02/10 15:05:23 przez www, 0