janekr:

[<usunięty>] [^janekr] Ale w już w Oraclu parsuję XML za pomocą odpowiedniej biblioteki. Która zresztą - jak każda biblioteka ogólna - tyleż ułatwia, co utrudnia.
2017/03/30 20:52:04 przez www, 0