tk:

Wymień przykłady negatywnych postaw Polaków wobec zagłady Żydów w czasie II wojny światowej: hejtowanie. Zapłakałem.
2017/04/20 16:02:34 przez www, 0