gliniany:

[^gammon82] ^arc
2017/05/19 21:10:44 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^gammon82],