gammon82:

[<usunięty>] #parser "przenośne świry"
2017/09/13 17:52:57 przez www, 0