draakin:

^dzierzba: [photos.google.com]
2017/08/13 00:05:27 przez m.blabler, 0