rmikke:

[<usunięty>] [^agg] #zkokpitu chyba trzeba przytulić.
2017/11/12 23:10:13 przez www, 0