phishy:

[^pagan] ej, wizalizuję to!
2017/11/12 23:39:18 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^lupinka], [^phishy],