gammon82:

[^worm] "to jest czarna msza, czarna msza"
2017/11/14 15:21:50 przez www, 0