gammon82:

[<usunięty>] BOTH
2017/11/14 16:59:44 przez www, 0