janekr:

[<usunięty>] Robiłem takie rzeczy programowo i wtedy brałem średnią aytmetyczną.
2017/10/30 12:23:10 przez www, 0