janekr:

[<usunięty>] Istnieje przesąd, że odmowa bycia rodzicem chrzestnym przynosi dziecku nieszczęście...
2017/12/07 00:11:23 przez www, 0