deli:

[^przecinek92] Trzymutrzym.
2017/12/07 10:19:58 przez www, 0