przecinek92:

[<usunięty>] #szloch
2017/12/31 17:57:46 przez www, 0