kasicak:

[^ochdowuja] #PŁAKU
2018/01/08 16:59:10 przez www, 0