gliniany:

[<usunięty>] zwizualizowałem #kwik
2018/01/09 13:30:12 przez m.blabler, 1 , 1

Lubią to: ^wiq,
Reakcje: [^wiq],