wiq:

[<usunięty>] #kwik
2018/01/10 14:45:48 przez www, 0