gliniany:

[^wiq] #płaku
2018/01/11 11:33:13 z 'London' przez www, 0