deli:

#wtem jutro 2h zastępstw na okienkach, czyli 8h ciurkiem. Bo dwie anglistki na zwolnieniu, a klasy maturalne muszą realizować podstawę programową.
2018/02/13 12:10:28 przez www, 0