lafemmejuriste:

[<usunięty>] Po IMPONDERABILIA. Są to takie subtelności poglądów, które czynią je jedynie słusznymi i pozwalają na najmniejsze ustępstwa i powodują, że jeśli w 100% nie popierasz tego, co twierdzę, znaczy, że jesteś wrogiem.
2018/02/13 13:15:31 przez www, 0