jabberwocky:

[<usunięty>] ale to nie kaem. Li i tylko automat
2018/02/13 16:37:14 przez m.blabler, 0