gammon82:

[^orr] #parser "dopłata przy mrówkach"
2018/02/13 16:41:39 przez www, 0