gammon82:

"w obszarze strategii ograniczenia dostępu do metod, wiodącą rolę w redukowaniu liczby samobójstw pełni oczywiście zmniejszenie dostępu do broni palnej, ale co ważne również dostępności do (...) węgla drzewnego", aha
2018/04/27 14:58:36 przez www, 0