ecce:

[^gammon82] kuchennym nożem.
2018/02/27 15:49:39 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^rmikke],