gliniany:

[^shigella] sutannę
2018/03/13 14:09:52 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^shigella],