ister:

[<usunięty>] jo, JAKAS klasa jest potrzebna :)
2018/05/16 15:30:24 przez www, 0