gliniany:

[^ister] ^gliniany sobie poradzi, ma mienso w lodówce
2018/05/16 15:35:35 z 'London' przez www, 0