rmikke:

[<usunięty>] TALARY! TALARY!!!
2018/05/16 16:56:24 przez www, 0