verudandi:

[^foo] Oponę umiem zrzucić, nogi mi do porządku nigdy nie wrócą, podejrzewam u siebie [torontophysiotherapy.ca]
2018/05/16 18:05:33 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^foo], [^sirocco],