fel:

[<usunięty>] -> [^fel]
2018/06/13 18:04:48 przez www, 0