rmikke:

[^daromar] To Jacek, czy Placek?
2018/06/13 15:19:12 przez www, 0