boni01:

[<usunięty>] IMHO nie potrafisz czytać tego raportu. Spójrz może na czas między początkiem touchdown a początkiem rollout w tym raporcie - ok. 9 sekund (!!!) sunęli po mokrym pasie w ulewie, mając ok. 150kts i myśleli se WTF?! EoT.
2018/09/14 16:16:39 przez www, 0