rmikke:

[<usunięty>] Ale Sokrates nic nie wiedział PO GRECKU!
2018/09/14 16:16:50 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^olkit],