gliniany:

[^wiq] nie chcesz jeszcze trolli? Dowioze.
2018/10/01 20:38:36 z 'London' przez m.blabler, 1 , 2

Lubią to: ^kociokwik,
Reakcje: [^kociokwik], [^wiq],